Logo VITO   Logo EnergyVille   Logo Fluvius
 

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring licht toe hoe Fluvius en de stad/gemeente waarin uw huis is gelegen (hierna "wij" genoemd) omgaan met de persoonsgegevens die verzameld worden op onze website. Wij waarderen uw vertrouwen en willen ervoor zorgen dat u ons beleid en onze praktijken met betrekking tot gegevensbescherming begrijpt. Daarom raden wij u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen

Wij zetten ons in om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de nationale en Europese wetgeving, en de bescherming van uw rechten waarborgt.

Als u vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of deze beschermen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u verstrekt door de vragenlijst op onze website in te vullen. Deze persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • gebouwkenmerken (bv. type huis, staat en type dak, ramen, gevels, verwarming en hernieuwbare energie);
 • energieverbruik (optioneel);
 • gegevens over gezinssamenstelling (bv. het aantal mensen dat in het huishouden woont, uw leeftijdscategorie, eigendomsrechten: of u een eigenaar of een huurder bent. Indien eigenaar: het tijdsbestek waarin u het huis hebt gekocht en of het uw eerste huis is);
 • fysiek adres (d.w.z. gemeente, straatnaam, huisnummer, postbus (indien van toepassing));
 • e-mailadres (optioneel).

3. Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken

Ieder van ons (Fluvius en uw stad/gemeente, VITO) heeft zijn eigen doeleinden om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarom worden deze doeleinden hieronder afzonderlijk van elkaar vermeld. Deze aanpak geeft u in detail inzicht in de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Fluvius zal uw persoonsgegevens gebruiken:

 • om de City Portal-databank op te bouwen met gegevens over de staat van woningen in de stad en over renovatie-interesses;
 • om contact met u op te nemen met voor u relevante informatie, campagnes en/of advies over BENOveren en/of energieverbruik.

Uw stad/gemeente zal uw persoonsgegevens gebruiken:

 • om de City Portal-databank op te bouwen met gegevens over de staat van woningen in de stad en over renovatie-interesses;
 • om contact met u op te nemen met voor u relevante informatie, campagnes en/of advies over renovatie en/of energieverbruik;
 • om haar initiatieven (bv. premies, groepsaankopen, renovatieondersteuning, informatieavonden, enz.) af te stemmen op uw behoeften

VITO zal uw persoonsgegevens gebruiken:

 • om uw energieverbruik en energiekosten te evalueren en u een vergelijking te bezorgen van uw verbruik in vergelijk met het gemiddelde verbruik van gelijkaardige (type woning, bezetting, verwarmingsinstallatie, …) gezinnen en woningen in mijn regio (bv. Vlaanderen, uw stad);
 • voor statistieken en onderzoek, meer bepaald om gegevens te anonimiseren (bv. door middel van aggregatie of andere technieken) tot een niveau waarop u niet langer identificeerbaar bent en deze dan te gebruiken voor publiekelijk beschikbare rapporten, onderzoeksdocumenten;
 • hiervoor wordt VITO als onderzoekspartner ingeschakeld.

4. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

5. Aan wie wij uw persoonsgegevens zullen bekendmaken

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken.

6. Uw rechten

U hebt het recht:

 • om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • om correctie, verwijdering, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • om zich te verzetten tegen verwerking;
 • op gegevensportabiliteit (wat betekent dat uw gegevens moeten worden overgedragen aan een andere organisatie in een machineleesbaar standaardformaat);
 • om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

om deze rechten uit te oefenen, zie de contactgegevens hieronder.

7. Onze contactgegevens

Neem contact met ons op:

Fluvius
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
België
privacy@fluvius.be